“โออิชิ” เปิดกลยุทธ์รุกหนักสามด้านปี 62 มุ่งสู่เป้า VISION 2020(คลิป)

17 ธ.ค. 2561 เวลา 7:16 น.

“โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน "Oishi รสชาติจากญี่ปุ่นให้ทุกช่วงเวลา..ยิ่งมีรสชาติ"

ช่วงวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา โออิชิกรุ๊ป จัดแถลงข่าวทิศทางในอนาคตกับการรุกตลาด อาหาร เครื่องดื่ม ตำรับญี่ปุ่น โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆที่วิเคราะห์มาจากการสำรวจ คาดการณ์ เรื่องราวต่างๆ รวมถึงต่อยอด ขยายตลาดที่ได้เคยทำมาก่อนหน้านี้ ให้กว้างออกไปมากยิ่งขึ้น โดยยังยึดถือที่คุณภาพ บริการ และความเป็นเจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์ชาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง แต่ได้เพิ่มเติมเรื่องของความเข้ากันได้กับไลฟ์สไตล์ และวิถีชีวิตคนไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วยเช่นกัน

มุ่งสู่เป้า VISION 2020

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตลาดอาเซียนรวมทั้งในไทยยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความแปลกใหม่และความตื่นเต้น ซึ่งสอดคล้องกับ 5 เมกะเทรนด์ใหญ่ ได้แก่ 1.Urbanization การขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตเร่งรีบขึ้น ต้องการความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 2.Growing Middle Income Class การเติบโตของประชากรผู้มีรายได้ระดับกลาง สะท้อนถึงกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น 3. Tech-Dependent Lifestyles การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 4. Healthy Eating / Aging Society คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งอัตราส่วนผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพจึงเป็นทางเลือกสำคัญ 5. Asian Century ตลาดอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ มีประชากรร่วม 600 ล้านคน ธุรกิจจึงต้องขยายไปในเวทีระดับอาเซียนด้วย”

[caption id="attachment_403470" align="aligncenter" width="1960"] “โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)[/caption]

“ในส่วนภาพรวมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโออิชิในช่วงปีที่ผ่านมา เรายังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของโออิชิ กรุ๊ป สู่ปี 2562 จึงตอกย้ำในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน ทั้งนี้บุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมาย เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ นางนุงนุชยังกล่าวต่อด้วยว่า "แผนการดำเนินธุรกิจในปีหน้า บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจ 3 กลุ่มหลักๆ คือ อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน(แพ็คเกจ ฟู้ด) เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเฉพาะธุรกิจแพ็คเกจ ฟู้ด เพราะเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จากไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนไป รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป  แต่ปัจจุบันบริษัทยังมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจดังกล่าวน้อยมากเนื่องจากอยู่ระหว่างการเริ่มต้นธุรกิจ

อย่างไรก็ดี หลังจากบริษัทจะเดินหน้าขยายธุรกิจแพ็คเกจ ฟู้ดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่าในอนาคตธุรกิจดังกล่าวจะมีสัดส่วนรายได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างแน่นอน จากปัจจุบันที่ธุรกิจอาหารมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 52% และเครื่องดื่มมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 48% ส่วนภาพรวมรายได้ของบริษัทเมื่อรอบบัญชีปี 2561 ที่ปิดไปเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมามีรายได้อยู่ที่ 12,596 ล้านบาท"

[caption id="attachment_403692" align="aligncenter" width="1433"] “โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน Oishi รสชาติจากญี่ปุ่นให้ทุกช่วงเวลา..ยิ่งมีรสชาติ[/caption]

ธุรกิจเครื่องดื่มตอกย้ำความเป็นผู้นำ ครองมาร์เก็ตแชร์ทิ้งห่างคู่แข่ง ส่งออกโต

สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ปี 2561 นี้นับเป็นปีที่ท้าทายของโออิชิ กรีนที ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาษีสรรพสามิตที่ส่งผลให้กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง ตลาดรวมชาเขียวพร้อมดื่มหดตัว แต่การวางแผนรับมืออย่างดีทำให้โออิชิสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ 45.4% (ข้อมูลจาก: Nielsen เฉลี่ย 12 เดือนล่าสุดถึงตุลาคม 2561) อีกทั้ง Brand Health แข็งแรงในทุกมิติ โดยล่าสุดการวัดสุขภาพแบรนด์เติบโตในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับฉัน (Brand For Me) การเป็นแบรนด์ที่ดูเป็นญี่ปุ่น (Japanese) การเป็นแบรนด์ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น (Teen) และการเป็นแบรนด์ที่สนุกสนาน (Fun) ในขณะเดียวกันก็ ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดต่างประเทศ สามารถสร้างการเติบโตได้ถึง 59% โดยเฉพาะในกัมพูชาและลาวที่เราเข้าไปบุกเบิกจากการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดที่เหมาะกับแต่ละประเทศ รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับกับความชื่นชอบของผู้บริโภคท้องถิ่น อาทิ โออิชิรสทับทิม ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดชาเขียวพร้อมดื่มในกัมพูชาเป็นอย่างมาก และโออิชิ องุ่นเคียวโฮนำร่องทำตลาดในประเทศลาว เจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเป็นหลัก”

[caption id="attachment_403492" align="aligncenter" width="1995"] “โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)[/caption]

“สำหรับกลยุทธ์ในปี 2562 เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มให้ได้อย่างต่อเนื่อง เราจะมุ่งเน้นไปที่ 1. เพิ่มการบริโภคชาเขียว (Penetration) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์อันหลากหลายของผู้บริโภค และสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดที่สร้างความแปลกใหม่โดนใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโฟกัสผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthy Premium เพื่อตอบรับแนวโน้มเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพที่เริ่มมีมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งสุดยอดชาพรีเมียมใหม่ ดีต่อสุขภาพ เอาใจกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ได้แก่ โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ ชาข้าวคั่วญี่ปุ่นสูตรเฉพาะตั้งแต่ปี 1930  โดยมีส่วนผสมจากข้าวคั่วญี่ปุ่นชั้นดีและยอดอ่อนใบชาคุณภาพนำเข้า 100% จากไร่ชา มัตสึดะ เมืองโอมาเอะซากิ ประเทศญี่ปุ่น ไร่ชาระดับรางวัลจักรพรรดิญี่ปุ่น The Emperor’s Cup เป็นแหล่งปลูกชาพรีเมี่ยมมานานกว่า 100 ปี รวมทั้ง โออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ ชาที่ถูกปกคลุมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อรักษารสชาติและคงคุณประโยชน์จากสารคาเทชินที่ช่วยเพิ่มการต้านอนุมูลอิสระ 2. ตอกย้ำและครองใจกลุ่มวัยรุ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อย่าง ‘โออิชิ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว สูตรดับเบิ้ลเลมอน’ ชูจุดเด่นด้วยความเปรี้ยวจี๊ดจากเลมอน 2 เท่าและลดความหวานลง โดยใช้ BNK48 เป็นพรีเซนเตอร์ ด้วยความเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีคาแรกเตอร์ความเป็นญี่ปุ่น สนุกสนาน ตรงกับแบรนด์ ดีเอ็นเอของโออิชิ จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและโดนใจวัยรุ่นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 3. มุ่งเน้นสร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภคท้องถิ่น จัดกิจกรรมการตลาดแบบ customized ให้โดนใจคอนซูมเมอร์ในแต่ละประเทศ เพื่อผลักดันให้โออิชิเป็นแบรนด์ในดวงใจผู้บริโภคในต่างประเทศ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ระดับ Regional ของโออิชิ”

“โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน

ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหาร มุ่งเน้นนวัตกรรม ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภค

“ในส่วนของธุรกิจอาหาร กลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น (Restaurant) นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจอาหาร กลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น‘โออิชิ’ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย จากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงสร้างการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไร อีกทั้งขยายสาขาได้ครอบคลุม ปรับโฉมแบรนด์คอนเซปต์ร้านอาหารรูปแบบใหม่ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการส่งมอบคุณภาพสินค้าและบริการที่ประทับใจ”

[caption id="attachment_403494" align="aligncenter" width="2048"] “โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)[/caption]

“สำหรับปี 2562 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรักษาความเป็น เจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น (King of Japanese Food) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมกำหนด 3 กลยุทธ์หลักขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบด้วย 1. Driving Organic Growth มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ เพื่อการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน 2. Driving Operational Excellence มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ 3. Store Expansion มุ่งเน้นขยายพื้นที่ให้บริการและสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านการผนึกกำลังกับทุกแบรนด์ในเครือ พร้อมประยุกต์รูปแบบการขยายธุรกิจมาสู่โมเดลธุรกิจร้านอาหารที่มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเลือกเปิดได้ในทำเลที่น่าสนใจ เจาะตลาดจังหวัดเมืองรอง เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ นายไพศาล ยังได้ยกตัวอย่างการพยายามปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการส่งอาหารตามสั่งอีกด้วยว่า อนาคตอันใกล้นี้ ตั้งเป้าลดเวลาการส่งอาหารถึงมือผู้บริโภค โดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าอนาคตภายในไม่เกิน 30 นาที อาหารที่สั่งจะต้องถึงมือผู้รับให้ได้ ซึ่งปัจจุบันเริ่มทำบ้างแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกสาขา ซึ่งจะพยายามปรับให้ได้ในเวลาไม่นานนี้

“โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน

เป้าหมายที่ท้าทายของธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง-พร้อมทาน

ด้านกลุ่มอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Packaged Food) ปี 2562 ทางหน่วยงานพัฒนาธุรกิจอาหารจะมีการปรับโฉมและสร้างแบรนด์ครั้งใหญ่ นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง พร้อมทานได้เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองมากขึ้น นับเป็นโอกาสและความท้ายทายของธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป ทั้งแบบ Ready-To-Cook (พร้อมปรุง) และแบบ Ready-To-Eat (พร้อมทาน) ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าสร้างแบรนด์อาหารสำเร็จรูป‘โออิชิ’ ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักมากขึ้นภายใต้กลยุทธ์ ‘One Brand’ หรือ การสร้างแบรนด์ภายใต้ร่มแบรนด์ใหญ่เดียวกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับแบรนด์ ควบคู่ไปกับการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเชิงรุกผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรกลุ่มธุรกิจในเครือ โดยตั้งเป้าเพิ่มยอดขายทั้งในช่องทางหลักซึ่ง ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ และมุ่งเน้นเจาะตลาดใหม่ ได้แก่ OMT (Other Modern Trade) Food Service และ HORECA ซึ่งจะเห็นภาพชัดเจนในไตรมาส 2/2562 เป็นต้นไป”

[caption id="attachment_403496" align="aligncenter" width="2048"] “โออิชิ” ยืนที่หนึ่ง ครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์ปี 62 ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำ สโลแกน เมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)[/caption]

ทั้งหมดนี้ คือ ศักยภาพและความพร้อมของโออิชิ กรุ๊ป ที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย VISION 2020 พร้อมรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด