ข่าว

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซินทุกชนิดลง 60สต. ดีเซลดลด 50สต. เว้น E85 40สต.

กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับลดลง 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 60 สตางค์/ลิตร เว้น แก๊สโซฮอล์ E85 ลด 40 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลทุกชนิดปรับลดลง 50 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ 25 มี.ค. 63

ซึ่งราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 18.85

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 18.58

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 15.84

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 15.14

ดีเซล ลิตรละ 20.79

ดีเซล B10 ลิตรละ 17.79

ดีเซล B20 ลิตรละ 17.54

ไฮพรีเมียมดีเซล S ลิตรละ 24.66

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)