ข่าว

ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงดาบ ศรีสวัสดิ์ สั่งปรับ 3.1 ล้านบาทเก็บค่าประเมินหลักประกันสูงเกินควร

บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ ถูกแบงก์ชาติสั่งปรับอีก 3.1 ล้านบาทหลังถูกพิจารณาว่ามีการเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันสูงเกินควร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการออกประกาศสั่งเทียบปรับ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)เหตุทำผิด มาตรา 39 และ 46/ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ผิดหลักเกณฑ์มาร์เก็ตคอนดักต์

โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด กล่าวคือ บริษัทเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันสูงเกินสมควรและผันแปรตามวงเงินสินเชื่อ

โดยไม่ได้พิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริง อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

สำหรับบริษัทเงินทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นความผิดตามมาตรา 39 และมาตรา 46 ต้องระวางโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ทั้งสิ้น 3,155,000 บาท