ข่าว

โอนเงินวันที่ 2 www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กเลยเข้าหรือยัง วันนี้โอนเพิ่มอีก 1 ล้านราย

เช็กเงินเข้าสิทธิ์เยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินให้วันละ 1 ล้านราย ทยอยโอนถึงวันที่ 21 มิ.ย. นี้จนครบผู้ได้รับสิทธิ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและหกรณ์เพื่อการเกษตร ทยอยโอนเงินงวดที่ 2 วันละ 1 ล้านรายแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายนนี้ ผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com สามารถตรวจสอบได้ทันที

 

ขั้นตอน และวิธีการในการตรวจสอบสถานะโอนเงินเข้า จาก www.เยียวยาเกษตรกร.com

เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นกดปุ่มสีเหลือง แจ้งช่องทางการโอนเงิน/ตรวจสอบผลการโอนเงิน

หลังจากนั้นทำตามขั้นตอน โดยกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน

เพียงเท่านี้ระบบในเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบทันทีว่าได้รับเงินเยียวยาเดือนที่ 2 แล้วหรือยัง

 

ทั้งนี้การจ่ายเงินของ www.เยียวยาเกษตรกร.com ในงวดที่ 2 นี้จะเป็นแบบทยอยโอนไม่ได้จ่ายให้ผู้รับสิทธิ์ทุกคนในครั้งเดียว หากเกษตรกรไม่สะดวกเบิกเงินตามรอบการโอนในวัน และเวลาที่ธนาคารแต่ละสาขาแจ้ง

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. กล่าวว่า วานนี้(15 มิถุนายน 63) ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 999,984 รายคิดเป็นเงิน 4,999.92 ล้านบาทโดยสามารถทยอยโอนได้วันละ 1 ล้านราย โดยจะโอนครบในวันที่ 21 มิถุนายนนี้

ส่วนผลการใช้จ่ายเงินเยียวยาของงวดเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นงวดแรกนั้น ได้โอนให้แล้ว 7,235,675 รายเป็นวงเงินทั้งสิ้น 36,178.38 ล้านบาท ขณะเดียวกันกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องให้กับบัญชีธนาคารให้กับเกษตกร 65,221 รายที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งหากได้รับการยืนยันจากธนาคารต่างๆ แล้ว ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินในทันที

ส่วนอีก 159,902 รายที่ยังพบปัญหาเนื่องจากตรวจสอบบัญชีไม่พบนั้น ธ.ก.ส. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวรีบแก้ไขข้อมูล และแจ้งช่องทางโอนเงินใหม่ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com อีกครั้ง

 

ทั้งนี้ในส่วนของรายชื่อเกษตรกรที่ถูกส่งคืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนกว่า 222,331 รายนั้นถูกจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อยอีกคือ

  1. ข้าราชการ 91,426 ราย
  2. รายชื่อที่รอตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฯ 132,905 ราย

ซึ่งในข้อที่ 2 นี้ภายหลังจากการตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่า มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้ว และอยู่ในสถานะถูกจำหน่าย

 

ล่าสุดวันนี้ (16 มิ.ย. 63) คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกูตาม พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พร้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการเสนอให้ที่ประชุม ครม. อนุมัติการจ่ายเงิน เยียวยาเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และเช่าที่ดินทำการเกษตร ในจำนวนนี้เป็นชาวสวนยาง 1.6 แสนราย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระบุว่าหาก ครม. มีมติเห็นชอบจะเร่งดำเนินการส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินโดยเร็วที่สุด สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสกหรณ์ https://www.moac.go.th/