ข่าว ข่าวภาคเหนือ ทั่วไทย

เกษตรกรปายวอนช่วยซื้อกระเทียมตกค้างกว่า 2 ล้านกก.

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ชาวปาย จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอปาย เพื่อผ่านไปยังรัฐให้มาช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายกระเทียม เหตุจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีกระเทียมตกค้างกว่า 2 ล้าน ก.ก.

วันนี้ (18 ก.ค. 63) – นายสิงหล สุขก๋า ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า ได้นำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ชาวอำเภอปาย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เพื่อขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถจำหน่ายกระเทียมออกสู่ท้องตลาด จนทำให้มีกระเทียมตกค้างรอจำหน่ายถึง 2,670,000 กิโลกรัม หรือ 2,670 ตัน โดยทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือรับซื้อกระเทียมในราคา ก.ก .ละ 35-40 บาท ซึ่งปัจจุบันกระเทียมได้แห้งเต็มที่ไม่มีความชื้นและเนื้อของกระเทียมแน่นมีคุณภาพดีสูงสุด

ปัญหาเกิดจากช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ทางรัฐบาลได้มีการล๊อคดาวน์พื้นที่และประกาศเคอร์ฟิว ทำให้พ่อค้าผู้รับซื้อกระเทียมจากต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมารับซื้อกระเทียมในพื้นที่อำเภอปายได้ ส่งผลทำให้มีกระเทียมตกค้างจำนวนมาก และเกษตรกรต้องเดือดร้อนไม่มีเงินใช้สอย ต้องเป็นหนี้ ธกส. และหนี้ค่าปุ๋ย ค่ายา กับร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ หากทางรัฐบาลไม่รีบช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรคงต้องลำบากและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม