ต่างประเทศ

ชาวสิงคโปร์แนะทรัมป์ – คิม ชิมข้าวมันไก่และทุเรียน

เมนูอาหารรับรองสองผู้นำสหรัฐฯและเกาหลีเหนือถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะที่ชาวสิงคโปร์บางส่วนออกความเห็นแนะผู้นำทั้งสองชิมอาหารยอดนิยมของสิงคโปร์

ทรัมป์ – คิม ต้องลองชิม

เมนูอาหารรับรองสองผู้นำสหรัฐฯและเกาหลีเหนือถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะที่ชาวสิงคโปร์บางส่วนออกความเห็นแนะผู้นำทั้งสองชิมอาหารยอดนิยมของสิงคโปร์ ติดตามจากรายงาน