นาซารายงานพื้นที่สีเขียวบนโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย [คลิป]

แม้ว่าโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่รายงานจากองค์การนาซาล่าสุดระบุว่า พื้นที่สีเขียวบนโลกกำลังเพิ่มขึ้น โดยมีประเทศอินเดียและจีนที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมากที่สุด

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ นาซา เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมในวารสาร “ความยั่งยืนของธรรมชาติ” แสดงให้เห็นว่าสองประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จีนและอินเดีย ยังมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นที่สุดในโลกด้วย

รายงานระบุว่าตั้งแต่ขึ้นสหัสวรรษใหม่ โลกมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า 5 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งถ้านับรวมกันจะมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ป่าฝนอเมซอนเสียอีก แต่นักวิจัยก็ตอกย้ำว่าพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้ลบล้างการตัดไม้ทำลายป่าและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศทั่วโลก

นักวิจัยระบุว่า ข้อมูลที่น่าสนใจคือ จากพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนั้น เป็นพื้นที่ในจีนและอินเดียถึง 1 ใน 3 ถึงแม้ว่าขนาดพื้นดินสองประเทศรวมกันจะไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นดินทั้งโลกก็ตาม ซึ่งตรงข้ามกับความคิดทั่วไปที่ว่าการเสื่อมโทรมของที่ดินในประเทศที่มีประชากรมากเกิดจากการแสวงหาประโยชน์มากเกินไป

นาซาระบุว่า พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นของจีน เกิดจากโครงการอนุรักษ์และขยายพื้นที่ป่าที่รัฐบาลจีนริเริ่มขึ้นเพื่อต่อสู้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ และการพังทลายของดิน นอกจากนี้ ทั้งจีนและอินเดียต่างวางแผนงานเพื่อเพิ่มการผลิตอาหาร ด้วยการการเพิ่มจำนวนการปลูกพืชในพื้นที่เดียว ที่ทำให้พื้นที่การเกษตรมีการปลูกใหม่และเก็บเกี่ยวหลายครั้งต่อปี

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยตอกย้ำว่า ปรากฎการณ์พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้ชดเชยผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศน์ในสิ่งแวดล้อมที่อื่น และพื้นที่สีเขียวบนโลกก็เป็นหลักฐานทางรูปธรรมที่ส่งสัญญาณว่าพื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกตอบสนองต่อการกระทำของมนุษย์อย่างไร