ข่าว ต่างประเทศ

5 ประเทศ ที่ GDP สูงที่สุดในโลก ติดเชื้อโควิด-19 กันเท่าไหร่ ?

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงที่สุดในโลกเช่นกัน

GDP หรือ Gross Domestic Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มักใช้เป็นดัชนีชี้วัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศที่มี GDP สูงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา 21,439,453 ล้านเหรียญสหรัฐ

2. จีน 14,140,163 ล้านเหรียญสหรัฐ

3. ญี่ปุ่น 5,154,475 ล้านเหรียญสหรัฐ

4. เยอรมนี 3,863,344 ล้านเหรียญสหรัฐ

5. อินเดีย 2,935,570 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 22 มีมูลค่า 529,177 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน 5 ประเทศ ที่มี GDP สูงที่สุด มีอันดับการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

ภาพโดย Miroslava Chrienova จาก Pixabay