10 จังหวัดล็อกดาวน์ ห้ามเดินทางเข้า-ออก เว้นได้รับอนุญาต

06 เม.ย. 2563 เวลา 10:49 น.

รายชื่อ จังหวัดที่ห้ามเดินทางเข้าออก เว้น เพื่อการพยาบาล ขนส่งสินค้าจำเป็น ได้รับอนุญาต

6 เม.ย. 63 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และเพจเฟซบุ๊ก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ได้เผยแพร่ข้อมูล 10 จังหวัดล็อคดาวน์ ห้ามเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป

โดยมีจังหวัดเชียงราย (9 - 30 เมษายน) ระงับใช้ทางหลวง 109 , 1150 , 1202 , 1292 , 3037 , 4024 , 4025

จังหวัดน่าน (5-30 เมษายน) ระงับการเข้าชั่วคราว ทางหลวง 101 , 1091 , 1148

จังหวัดตาก (2 - 16 เมษายน) ปิดช่องทางผ่านแดนไทย-เมียนมา และระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

จังหวัดตราด (4 เมษายน เป็นต้นไป)

จังหวัดภูเก็ต  (30 มีนาคม - 30 เมษายน )

จังหวัดสงขลา (6 - 30 เมษายน)

จังหวัดปัตตานี (28 มีนาคม เป็นต้นไป)

จังหวัดสตูล (3 - 30 เมษายน)

จังหวัดยะลา (29 มีนาคม เป็นต้นไป)

จังหวัดนราธิวาส (29 มีนาคม เป็นต้นไป)

รายชื่อ จังหวัดที่ห้ามเดินทางเข้าออก เว้น เพื่อการพยาบาล ขนส่งสินค้าจำเป็น ได้รับอนุญาต

รายชื่อ จังหวัดที่ห้ามเดินทางเข้าออก เว้น เพื่อการพยาบาล ขนส่งสินค้าจำเป็น ได้รับอนุญาต