สูงวัย กทม. เฮ! เช็กสุขภาพฟรี 11 รายการ

24 มี.ค. 2564 เวลา 5:18 น.

ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร เฮ! ตรวจเช็กสุขภาพฟรี 11 รายการ ในโครงการผู้สูงอายุครบวงจร จากความร่วมมือของ สปสช. และ กทม.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือ กทม. เดินหน้าโครงการ “คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร” เพิ่มการคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรได้ฟรี ทุกสิทธิ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร เฮ! ตรวจเช็กสุขภาพฟรี 11 รายการ ในโครงการผู้สูงอายุครบวงจร จากความร่วมมือของ สปสช. และ กทม.

รายการตรวจคัดกรอง 11 รายการ ประกอบด้วย

1. การตรวจสุขภาพ 
2. เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัด
    ระดับเม็ดเลือด ระดับไขมัน 
3 .วัดภาวะความซึมเศร้า 
4. วัดภาวะสมองเสื่อม 
5. ดูเรื่องโภชนาการ 
6. ประเมินการใช้ชีวิตประจำวันหรือ ADL 
7. ประเมินเรื่องการใช้ยา 
8. ประเมินภาวะกระดูกพรุน
9. การคัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
10. การวัดภาวะพลัดตกหกล้ม 
11. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดย
     ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น เป็นโรคควรทำอย่างไร 
     ไม่เป็นโรคควรทำอย่างไร

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bkk.nhso.go.th/main
หรือโทร. 02-142-1000 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เพจไทยคู่ฟ้า