Spring News

โควิดแพร่เชื้อสู่คนได้อย่างไร

08 เม.ย. 2564 เวลา 12:08 น. 12

โควิด-19 แพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนได้อย่างไร แล้ววิธีการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนใช้วิธีการไหน หน้ากากอนามัยป้องกันได้หรือไม่

องค์การอนามัยโลก ออกมายืนยันอย่างแน่ชัดว่า SARS-CoV-2 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 นั้นมาจากค้างคาวอย่างแน่นอน เพียงแต่ยังหาไม่ได้ว่ามาอย่างไร

โรคแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

โรคที่มาจากสัตว์แพร่กระจายสู่คนได้อย่างไรบ้าง ?
การแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนมีได้หลายวิธี แต่ไม่รู้ว่าเชื้อโควิด-19 แพร่สู่คนครั้งแรกได้อย่างไร และด้วยวิธีการไหน และอาจไม่จำเป็นต้องหาคำตอบ เนื่องจากเชื้ออีโบลาที่ระบาดมาตลอด 40 ปีนี้ ก็ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าเชื้อเข้าสู่มนุษย์ได้อย่างไร โดยการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์ มีทั้งหมด 5 รูปแบบด้วยกัน
1.สัมผัสโดยตรง
2.สัมผัสทางอ้อม
3.ผ่านอาหาร
4.ผ่านตัวแปร
5.ผ่านน้ำหรืออากาศ

โควิด-19 : 1 ปีที่ผ่านมา เรารู้อะไรบ้าง และไม่รู้อะไรบ้าง ?

แล้วเชื้อโควิด-19 แพร่เชื้อระหว่างคนได้อย่างไร ?
จนถึงปัจจุบัน โควิด-19 ระบาดมาปีกว่า มีคนติดเชื้อไปมากกว่า 133 ล้านคน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564) ทว่าก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโควิด-19 แพร่เชื้ออย่างไรกันแน่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหยดน้ำ (Droplet Transmission) หรือแพร่เชื้อผ่านอากาศ (Airborne Transmission) ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน

วิธีการโควิดแพร่เชื้อจากคนสู่คน

การแพร่เชื้อแบบหยดน้ำ (Droplet Transmission) จะเกิดจากการ ไอ หรือ จาม แล้วทำให้มีสารคัดหลั่งออกมาจากปากหรือจมูก วงแพร่กระจายจะอยู่ในระยะ 2 เมตร เหตุเพราะสารคัดหลั่งมีน้ำหนักมาก ลอยไปได้ไม่ไกล

ส่วนการแพร่เชื้อผ่านอากาศ (Airborne Transmission) ละอองจะมีขนาดที่เล็กมาก จนทำให้สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้นาน จึงแพร่วงกระจายได้กว้างกว่าแบบหยดน้ำ

จุดที่สำคัญคือ การกระจายเชื้อทั้งสองรูปแบบ หน้ากากอนามัยแบบผ้าช่วยป้องกันการแพร่ระบาดแบบหยดน้ำ (Droplet Transmission) ได้ แต่ไม่อาจป้องกันการแพร่เชื้อผ่านอากาศได้ (Airborne Transmission)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด