Spring News

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 72 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 518,118 โดส

18 ส.ค. 2564 เวลา 6:23 น. 5

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 72 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 45,381,251 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 630,296 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริงเพียง 518,118 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 18 ส.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 518,118 โดส

  • เข็มแรก 374,171 โดส
  • เข็มสอง 118,681 โดส
  • เข็มสาม 15,646 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 72 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 518,118 โดส

เหลือที่ต้องฉีดอีก 45,381,251 โดส ภายใน 72 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 630,296 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 518,118 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ