svasdssvasds

ย้อนมอง ราคาน้ำมันวันนี้ ในไทย ขึ้นตามใจหรือขึ้นตามใคร

ย้อนมอง ราคาน้ำมันวันนี้ ในไทย ขึ้นตามใจหรือขึ้นตามใคร

ทุกครั้งที่มีการปรับราคาน้ำมันภายในประเทศขึ้น มักตามมาด้วยภาพประชาชนแห่เติมน้ำมันจนสถานีบริการน้ำมันแน่น แล้วราคาน้ำมันเหล่านี้ขึ้นได้อย่างไร ?

ก่อนอื่นต้องมองภาพรวมตลาดน้ำมันโลกก่อน เนื่องจากประเทศไทยยังคงอาศัยการนำเข้าน้ำมันเป็นหลัก โดยสัดส่วนการนำเข้าส่วนใหญ่ถึง 50% มาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง กระทรวงพลังงานจึงใช้ราคาน้ำมันดูไบเป็นหลักในการอ้างอิง

เมื่อเรานำเข้าน้ำมันจากประเทศอื่น ๆ ในโลก นั่นหมายความว่าเมื่อทั่วโลกราคาน้ำมันขึ้น ประเทศไทยก็ต้องขึ้นไปด้วย ซึ่งราคาน้ำมันโลกก็จะแปลผันตามความต้องการหรือสภาวะตลาดในช่วงนั้น ๆ

ย้อนมองราคาน้ำมันวันนี้ ขึ้นตาใจหรือขึ้นตามใคร

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ตัวอย่างเช่น เมื่อสงครามปะทุขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครน ผลที่ตามมาคือนักลงทุนทั่วโลกต่างแสดงความกังวลจากปริมาณน้ำมันที่ส่งออกมาสู่ท้องตลาดอาจลดน้อยลงจึงทำให้ราคาสูงขึ้น และในช่วงที่ราคาสูงขึ้น ราคาน้ำมันในไทยก็ปรับตามขึ้นไปด้วย

แล้วทำไมดีเซลไม่ขึ้นตามราคาตลาดโลก ?

สำหรับประเทศไทย สาเหตุที่ราคาดีเซลไม่ผันผวนตามตลาดโลกและมีการปรับราคาขึ้นลงตามเบนซินเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับ 30 บาท/ลิตร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยใช้เงินจาก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาชดเชยส่วนต่างให้

ปัจจุบัน(11 มี.ค. 65) กองทุนน้ำมันใช้เงินชดเชยส่วนต่างพลังงานเชื้อเพลิงให้ประชาชนไปแล้ว 23,000 ล้านบาท และ มีการเพิ่มวงเงินจาก 30,000 ล้านบาท เป็น 40,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนให้ยาวนานยิ่งขึ้น