svasdssvasds

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

ทางรถไฟจีน-ลาว เริ่มเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการ ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์ เมื่อวันพฤหัสบดี 13 เมษายน 2566 ซึ่งได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงสถานีเวียงจันทน์

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ทางรถไฟจีน-ลาว เริ่มต้นบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารชุดแรกบนรถไฟโดยสารข้ามพรมแดนเที่ยวแรกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานของลาวเมื่อเดินทางถึงสถานีเวียงจันทน์

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

ทางรถไฟจีน-ลาว ความยาว 1,035 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) เชื่อมระหว่างนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

ตู้โดยสารทางรถไฟจีน-ลาว ถูกออกแบบพิเศษสำหรับการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน ที่นั่งแต่ละแถวมีจุดชาร์จไฟฟ้า หน้าจอแสดงข้อมูลเป็นภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาอังกฤษ และมีการปรับเวลาอัตโนมัติตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน ป้ายแสดงข้อมูลทั่วทั้งขบวนรถไฟเป็นภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาอังกฤษ มีการบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) พร้อมสนับสนุนการเชื่อมต่อสัญญาณ 3G/4G ในจีน-ลาว เพื่อตอบสนองการเดินรถข้ามพรมแดน

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

เริ่มแล้วเที่ยวแรก! ทางรถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสาร ‘คุนหมิง-เวียงจันทน์’

ทั้งนี้การบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนทางรถไฟจีน-ลาว จะเดินรถที่มีบริการหลากภาษาวันละ 2 เที่ยว แบ่งเป็นขาออกจากคุนหมิงและขาออกจากเวียงจันทน์

 

ที่มา : Xinhuathai