svasdssvasds

แม็คโคร เตรียมใช้ "รถเดลิเวอรี่พลังงานสะอาด" 300 คัน ลดมลพิษทางอากาศ PM2.5

แม็คโคร เตรียมใช้ "รถเดลิเวอรี่พลังงานสะอาด" 300 คัน ลดมลพิษทางอากาศ PM2.5

แมคโคร อีกหนึ่งในผู้นำธุรกิจขายส่ง จับมือกับ FOTON ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก เผยแผนการใช้รถ EV ขนส่งเดลิเวอรี่กว่า 300 คัน ซึ่งจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ PM2.5 ที่เป็นวิกฤติในขณะนี้

แม็คโคร ร่วมมือกับ FOTON หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก เผยจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังจะปล่อยรถเดลิเวอรี่พลังงานสะอาดกว่า 300 คัน ใช้แทนรถสันดาปที่เคยวิ่งอยู่ในปัจจุบัน 

แม็คโคร เตรียมใช้ "รถเดลิเวอรี่พลังงานสะอาด" 300 คัน ลดมลพิษทางอากาศ PM2.5 ซึ่งแม็คโครมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 โดยจะใช้รถเดลิเวอรี่พลังงานสะอาดในธุรกิจ "Makro Pro" 

โดยการเปลี่ยนจากรถสันดาปที่เคยวิ่งในปัจจุบันมาเป็นรถ EV กว่า 300 คัน จะทำให้การขนส่งใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งหากเปรียบเทียบการขนส่ง 150,000 เที่ยว จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 2,500 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 114,000 ต้น

แม็คโคร เตรียมใช้ "รถเดลิเวอรี่พลังงานสะอาด" 300 คัน ลดมลพิษทางอากาศ PM2.5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

แม็คโคร เตรียมใช้ "รถเดลิเวอรี่พลังงานสะอาด" 300 คัน ลดมลพิษทางอากาศ PM2.5

แม็คโคร ได้เห็นถึงปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 และภาวะโลกร้อน จึงต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ล่าสุดยังได้มีการนำรถพลังงานสะอาด หรือ รถ EV เข้ามาใช้ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแม็คโคร โปร ซึ่งเป็นตัวอย่างของโลจิสติกส์หรือการขนส่งด้วยพลังงานสะอาดในอนาคต

แม็คโคร ยังได้มีโครงการต่างๆที่จะช่วยด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอีกมากมาย เช่น การลดขยะอาหารสู่การฝังกลบ โครงการสาขาประหยัดพลังงาน (Green Store) หรือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน เพื่อลด PM 2.5 และ ก๊าซเรือนกระจก

related