svasdssvasds

ไฟป่าเร่งโลกร้อน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาล ควรเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด

ไฟป่าเร่งโลกร้อน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาล ควรเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาจากไฟป่า โดยปีนี้ไฟป่าครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสำคัญของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ที่สำคัญไฟป่ายังเป็นตัวเร่งให้โลกร้อนขึ้นและยังทำให้อากาศเป็นพิษ ซึ่งส่งผลกับสุขภาพของมนุษย์

ไฟป่าแคนาดา และไฟป่าแคลิฟอร์เนียเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ นอกจากจะสูญเสีญพื้นที่ป่าที่เป็นเหมือนปอดของโลกแล้ว ควันจากไฟป่ายังปกคลุมหลายพื้นที่จนท้องฟ้ากลายเป็นสีส้ม ส่งผลให้ผู้คนต้องสวมหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเมื่อต้นปีไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านก็ส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงราย และตาก ควันจากไฟป่าทำให้อากาศค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ ผู้คนในพื้นที่ต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่นอกบ้าน

ไฟป่าเร่งโลกร้อน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาล ควรเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด

ไฟป่าครั้งนั้นทำให้จุดความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศโดยรอบ จะเห็นได้ว่าปัญหาควันจากไฟป่า ส่งผลกระทบกับระบบต่างๆ ทั้งระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยการเกิดไฟป่า 1 ครั้ง สร้างก๊าซเรือนกระจกอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นเหมือนการเร่งให้โลกร้อนขึ้น  World Health Organization เผยว่า 99% อากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปนั้นไม่ปลอดภัย ซึ่งอากาศที่เป็นพิษจะส่งผลกับสุขภาพอาจทำให้อายุสั้นลง

ไฟป่าที่เผาไหม้พื้นที่ป่า 6.1 ไร่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 80,886.55 Gg CO2

จากรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2543-2560 ซึ่งสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ทำรายงานความก้าวหน้าให้กับ UNFCCC ในที่นี้จะเลือกเอาเฉพาะไฟป่าเท่านั้น มีหน่วยวัดเป็น 'กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเท่า' GgCO2eq คำว่าเทียบเท่าคือ เทียบเท่ากับพื้นที่เผาไหม้ 1 เฮกตาร์ ก็ราว 6.1 ไร่ จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 80,886.55 Gg CO2

ไฟป่าเร่งโลกร้อน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาล ควรเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด

โดยไฟป่าที่เผาไหม้พื้นที่ป่า 6.1 ไร่ จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 80,886.55 Gg CO2 ซี่งในจำนวนนี้มีคาร์บอนสูญเสียจากไฟป่า +36,379.32 GgCO2eq ที่เหลือเป็นก๊าซมีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) จากเผาเท่ากับ 9.43, 0.28, 2.22 และ144.23 GgCO2eq หากเอาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมมาคูณพื้นที่เผาไหม้ ก็จะได้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลองคิดดูสิว่าพื้นที่ป่าในแคนาดาโดนเผาไปมากกว่า 40,000 ไร่ จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกร้อนขึ้นไปมากเท่าไร?

นักวิทยาศาสตร์เผยว่าทางแก้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เร็วที่สุด คือการหันมาใช้พลังงานสะอาดซึ่งไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เช่น การใช้รถ EV จะช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานจากฟอสซิลที่ปล่อยคาร์บอน มาเป็นพลังงานสะอาดที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ต้องลดการรั่วไหลจากน้ำมันเพื่อลดก๊าซมีเทน นี่อาจเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยลดโลกร้อนให้ได้โดยเร็วที่สุด

 

ที่มา : FB สมเกียรติ มีธรรม / The Conversation

ภาพ : pixabay

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :