svasdssvasds

ป้องกันฝุ่น PM2.5 เอาจริงเรื่องเผาป่า ผิด ก.ม. ฝ่าฝืนอาจโทษจำคุกและปรับเงิน

ป้องกันฝุ่น PM2.5 เอาจริงเรื่องเผาป่า ผิด ก.ม. ฝ่าฝืนอาจโทษจำคุกและปรับเงิน

ตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 หลายจังหวัด มีค่าฝุ่นเพิ่มขึ้น และหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นคือการเผาป่า จึงได้มีมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยมีกฎหมายขึ้นเกี่ยวกับการเผาป่า หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 หลายจังหวัด มีค่าฝุ่นเพิ่มขึ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการรับมือปัญหานี้โดยออกกฎหมายเกี่ยวกับการเผาป่าซึ่งเป็นอีกสาเหตุของฝุ่น PM 2.5

ป้องกันฝุ่น PM2.5 เอาจริงเรื่องเผาป่า ผิด ก.ม. ฝ่าฝืนอาจโทษจำคุกและปรับเงิน

นายอนุทิน เผยว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพประชาชนจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นต้นตอมาจากทั้งเรื่องสภาพอากาศที่เย็นลง ความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือของไทย ส่งผลให้อากาศปิด อีกทางหนึ่งเมื่ออากาศแห้ง ก็ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นได้ และหลายครั้งก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์นี่เอง ทั้งในและต่างประเทศในประเทศต้องจัดการ

“เพื่อแก้ปัญหาผมจะเร่งออกหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์กฎหมาย บรรเทาปัญหาฝุ่น ป้องกันไฟป่า

การเผาป่า คือ การกระทำที่ผิด ฝ่าฝืนมีโทษ ซึ่งการเผาป่าทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ส่งผลสุขภาพของประชาชน โดยมีกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สาธารณสุข พ.ศ.2535 การเผาทำให้เกิดเหตุรำคาญ เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท และความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ป้องกันฝุ่น PM2.5 เอาจริงเรื่องเผาป่า ผิด ก.ม. ฝ่าฝืนอาจโทษจำคุกและปรับเงิน

ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.นครปฐม  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.พิจิตร  จ.อุทัยธานี  จ.สุพรรณบุรี และ จ. หนองคาย

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.8 - 53.4 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.2 - 63.0 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27.7 - 39.3 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.6 - 28.2 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.7 - 24.4 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 23 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.5 - 57.1 มคก./ลบ.ม.

ทางกรมควบคุมมลพิษแนะนำการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :