svasdssvasds

ภาคธุรกิจเร่งปรับปรุง “เครื่องรับขวดพลาสติก” เพื่อรีไซเคิลสู่ความยั่งยืน

ภาคธุรกิจเร่งปรับปรุง “เครื่องรับขวดพลาสติก” เพื่อรีไซเคิลสู่ความยั่งยืน

ภาคธุรกิจเอกชน ยังคงเดินหน้านโยบายรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโลตัส ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ “พระจอมเกล้าลาดกระบัง”โครงการปรับปรุงเครื่องรับขวดพลาสติกเพื่อรีไซเคิล ส่งเสริมทักษะนวัตกรรมเยาวชน ต่อยอดนโยบายด้านความยั่งยืน

ภาคธุรกิจเอกชน คืออีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะเดินหน้าช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม คือ การนำขวดพลาสติกมารีไซเคิล เพื่อช่วยกันลดขยะที่เป็นปัญหาทำให้โลกร้อน เช่นล่าสุด โลตัส ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงเครื่องรับขวดพลาสติก (Reverse Vending Machine - RVM) เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นต้นแบบในการต่อยอดเครื่องรับขวดพลาสติกให้อัจฉริยะและ smart ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัส ที่มุ่งสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการสนับสนุนพัฒนาทักษะนวัตกรรมให้เยาวชนไทย พร้อมส่งเสริมการรีไซเคิลขยะตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย ดร.อภิรักษ์ เดชวรสิทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ โลตัส กล่าวว่า โลตัส ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Vision 2030. Actions every day.” ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยหนึ่งในเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ภายในปี 2030

เร่งกำจัดขยะขวดพลาสติก

พร้อมส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่าน โครงการเครื่องคืนขวดพลาสติก (Reverse Vending Machine - RVM) ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถแยกขยะพลาสติก นำขวดพลาสติกมาคืนเพื่อนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ผ่านสาขาของโลตัส พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการแยกขยะรีไซเคิลของประชาชน

ล่าสุด โลตัสได้ต่อยอดโครงการเครื่องคืนขวดพลาสติก ผ่านการลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยโลตัสได้มอบเครื่องรับคืนขวดพลาสติก เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ด้านกลไกและระบบเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ พร้อมต่อยอดนวัตกรรม พัฒนาระบบให้มีเสถียรภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และเป็นต้นแบบในการปรับปรุงเครื่องรับคืนขวดทั้งหมดของโลตัสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการลงนามครั้งนี้ยังส่งเสริมทักษะนวัตกรรมให้นักศึกษา สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัสในการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม รวมถึงมอบประสบการณ์ทำงานจริงให้นักศึกษา ส่งเสริมนวัตกรรม และช่วยสนับสนุนการรีไซเคิลขยะตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ความร่วมมือกับโลตัสในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยทางสถาบันได้รับการสนับสนุนเครื่องคืนขวดพลาสติกจากทางโลตัส เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมืออันสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

โครงการปรับปรุงเครื่องรับขวดพลาสติกเพื่อรีไซเคิล นับเป็นโครงการดีๆ ที่จะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related