svasdssvasds

ชวนเที่ยว Unfolding Bangkok : Hidden Temple 3 ชมความงามในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ชวนเที่ยว Unfolding Bangkok : Hidden Temple 3 ชมความงามในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ชวนเที่ยวงาน Unfolding Bangkok : Hidden Temple เปิดประสบการณ์วัดลับย่านฝั่งธน ภายใต้แนวคิด “ขอบเขตที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”

Unfolding Bangkok : Hidden Temple ในครั้งนี้ถือเป็นแห่งที่ 3 ของการจัดกิจกรรมทั้งหมด จัดขึ้นบริเวณวัดสวนสวรรค์ และวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ด้วยแนวคิด “ขอบเขตนิมิตร เส้นแบ่งอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างมนุษย์และพุทธธรรม” ที่จะพาทุกท่านข้ามพ้นวัฏสงสาร ไปสุดห้วงนฤพาน เปลี่ยนโหมดการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปพร้อมกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นซ่อนอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ

สำหรับกิจกรรม Unfolding Bangkok : Hidden Temple แห่งที่ 3 ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 สามารถเข้าร่วมได้ที่วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และวัดสวนสวรรค์ เขตบางพลัด

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้เทศกาล “Colorful Bangkok” เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ แสงสี และดนตรี ของกรุงเทพฯ 

วัดสวนสวรรค์ อดีตวัดร้างกลางกรุง

ชมเรื่องราว “Reveal The Lost Beauty Garden” ชมสถาปัตยกรรมที่ปัจจุบันเลือนหายไปของวัดสวนสวรรค์ วัดโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชน ผ่านการสร้างภาพจำลอง สันนิษฐานรูปแบบอุโบสถ เมื่อครั้งที่ยังสมบูรณ์ ด้วย Projection Mapping (การฉายภาพจากเครื่อง Projector ลงบนสถาปัตยกรรม)

วัดสวนสวรรค์

วัดพระยาศิริไอยสวรรค์

เดินทางไปสู่สวรรค์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Divine Journey : อาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืม” ของวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ที่มีรูปแบบอาคารทางสถาปัตยกรรมเรียกว่า "แอ่นท้องสําเภา" เปรียบเสมือนการได้ล่องเรือไปพร้อม ๆ กัน สู่จุดปลายทางแห่งความสุข พร้อมสัมผัสเรื่องราวแห่งความหมายทางพุทธศาสนา การกําหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมรอบอุโบสถด้วยใบเสมา ในรูปแบบ Interactive Music and Performance

Projection Mapping

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดนตรี แสงสี การแสดง

นอกจากนี้ ยังสามารถชมกิจกรรมดนตรีและการแสดงที่มีฉากหลังเป็นเจดีย์สามองค์ที่มีรูปทรงแตกต่างกัน อาทิ

  • การแสดงดนตรี จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  • การแสดงโขนจิ๋ว จากโรงวัฒนธรรมเทพากร

Architectural Lighting

ขณะเดียวกันภายในวัดยังมีการออกแบบไฟส่องสว่าง พร้อมทั้ง Interactive ผ่านแสง สี ชวนสังเกตขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นของเจดีย์แต่ละองค์ สื่อถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ฐานของเจดีย์ในวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

  • พระพุทธ คือความจริงแท้เป็นหนึ่งเดียว แทนด้วยแสงสีขาวที่ยอดเจดีย์
  • พระธรรม แทนด้วยสีฟ้า คือ ปรัชญาทางศาสนา
  • พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน แทนด้วยสีของดอกบัว คือ ผู้เผยแผ่และสืบทอดศาสนาที่มีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ ตีความ

ชวนเที่ยว Unfolding Bangkok : Hidden Temple 3 ชมความงามในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

แผนที่การเดินทาง วัดสวนสวรรค์

ลิงค์ : https://goo.gl/maps/csr4A2eXLd7Rd5Ds6

โดยเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 65 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน Unfolding Bangkok : Hidden Temple ณ วัดสวนสวรรค์ เขตบางพลัด ภายใต้แนวคิด “ขอบเขตที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง (Urban Ally) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ สำนักงานเขตบางพลัด ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

ชวนเที่ยว Unfolding Bangkok : Hidden Temple 3 ชมความงามในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เชิญชวนประชาชนผู้สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์วัดลับย่านฝั่งธน พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของมหานครเปี่ยมเสน่ห์ที่หลายคนอาจยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน

 

related