จ.หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

23 ต.ค. 2560 เวลา 8:08 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 23 ต.ค. 60 ที่พระเมรุมาศจำลอง วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง โดยจุดเครื่องทองน้อย ถวายเครื่องสังเวย จากนั้นพราหมณ์ได้ประกอบพิธีทางพราหมณ์ในการอัญเชิญเทวดา ถวายเครื่องบวงสรวง จากนั้นคณะครูนาฎศิลป์เครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรม จ.หนองคาย ได้รำบวงสรวงเทวดาอารักษ์ ซึ่งเป็นการรำที่อ่อนช้อย งดงาม สมพระเกียรติ

จ.หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

การประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พระเมรุมาศจำลองซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและประดับตกแต่ง มีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งมีข้าราชการ ประขาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

จ.หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

จ.หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

จากนั้น จิตอาสางานดอกไม้จันทน์อำเภอเมืองหนองคาย ได้ช่วยกันลำเลียงดอกไม้จันทน์ บรรจุกล่องจำนวนประมาณ 1 แสนดอก ซึ่งได้ร่วมกันประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ นำขึ้นรถของทหาร 5 คัน ลำเลียงจากวัดเนินพระเนาวนาราม มายัง ศาลาอำนวยการ ข้างพระเมรุมาศจำลอง วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.60 นี้

จ.หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

จ.หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

โดยจิตอาสางานดอกไม้จันทน์ ใน 9 อำเภอ จำนวน 6,230 คน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากเป้าที่ตั้งไว้ 300,000 ดอก แต่ปรากฏว่าสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ถึง 400,397 ดอก.

จ.หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด