ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 700 อัตรา ให้ครบ 100% ภายในปี 2561

26 พ.ย. 2560 เวลา 2:40 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ได้หารือกับผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 400 คน เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โดยกำหนดวิธีการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเลือกปฏิบัติได้ 3 วิธี คือ การรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 และการจัดให้สัมปทานตามมาตรา 35 ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานประกอบการภาคเอกชน ได้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 99.5 นับว่าเป็นอัตราที่สูงมาก ทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพความสามารถของตนและมีส่วนร่วมในสังคม มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการรัฐบาลได้ดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ ร่วมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในปีนี้  ตั้งเป้าหมายจะมีการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 700 อัตรา ร่วมกับ 50 บริษัทภาคเอกชน นำร่องเชื่อมโยงไปปี 2561 เพื่อให้การจ้างงานคนพิการครบ 100%

ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 700 อัตรา ให้ครบ 100% ภายในปี 2561

ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 700 อัตรา ให้ครบ 100% ภายในปี 2561

ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 700 อัตรา ให้ครบ 100% ภายในปี 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด