svasdssvasds

ครม.ประยุทธ์4 ประชุมนัดสุดท้ายที่สงขลา

ครม.ประยุทธ์4 ประชุมนัดสุดท้ายที่สงขลา

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 26 พ.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารนี้ (28 พ.ย.) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยในวันจันทร์นี้ (27 พ.ย.) นายกฯมีกำหนดการลงพื้นที่จ.ปัตตานีเพื่อพบปะประชาชน พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพบปะรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างการรับรู้ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงาน โครงการของรัฐบาล ในรอบ 3 ปี รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

 

สำหรับกำหนดการลงพื้นที่และประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ วันจันทร์ ที่ 27 พ.ย. เดินทางต่อไปยัง จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.บางเขา อ.หนองจิก เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปโรงงานน้ำมันปาล์ม และรับฟังรายงานความก้าวหน้าพื้นที่การลงทุนเกษตรอุตสาหกรรมของภาคเอกชนตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

พร้อมกับนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กองพลทหารราบที่ 15

 

จากนั้นเดินทางต่อไปประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

 

ส่วนวันอังคารที่ 28 พ.ย. นายกเป็นประธานประชุมครม. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายอำลาครม. และมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ จากนั้นจะพบปะประชาชนและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด คือ จ.ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ระนอง และจ.สุราษฎร์ธานี ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด