สตรี1.9ล้านคนจดบันทึกคลำเต้า ผวามะเร็งเต้านมคร่าปีละ 8,000คน

30 พ.ย. 2560 เวลา 7:19 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าในการต้านภัยมะเร็งเต้านม ห้วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2560 พบว่า มีสตรีอายุระหว่าง 30–70 ปี เข้าร่วมโครงการฯ ถึง 1.9 ล้านคน ใน 21 จังหวัด ร้อยละ 70.8 มีการตรวจเต้านมสม่ำเสมอ และลงบันทึกในสมุด ทำให้พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 2,619 ราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 43.7 เป็นมะเร็งขนาดเล็กไม่เกิน 2 ซ.ม. และร้อยละ 69.9 อยู่ในระยะแรกทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น ถึงร้อยละ 95.5 โดยในระยะ 5 ปี ต่อจากนี้ไป จะขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

สตรี1.9ล้านคนจดบันทึกคลำเต้า ผวามะเร็งเต้านมคร่าปีละ 8,000คน

จึงอยากฝากคำแนะนำถึงสตรี ในการจดสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เดือนละครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลและใช้สังเกตความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรม เป็นพี่เลี้ยง หากพบผิดปกติจะส่งต่อเพื่อรับการตรวจผลยืนยันด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี วิธีการคือตรวจหลังประจำเดือนหมดแล้ว 3-7 วัน ตรวจทุกเดือน ใช้เพียง 3 นิ้วสัมผัส คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง คลำเต้านม 2 ข้าง ตามเข็มนาฬิกา หากพบว่า มีก้อนผิดปกติ ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อที่โรงพยาบาล จะได้รักษาได้ทันที โอกาสการหายขาดมีสูง สามารถยับยั้งและตัดโอกาส ไม่ให้ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามไปอวัยวะอื่นๆได้อีกด้วย

สตรี1.9ล้านคนจดบันทึกคลำเต้า ผวามะเร็งเต้านมคร่าปีละ 8,000คน

ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 112,392 ราย พบมากที่สุดในผู้หญิง คือ มะเร็งเต้านม ใน 1 ปี มีผู้เสียชีวิตประมาณ 8,000 คน และมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น ปีละประมาณ 12,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด