การตลาด ข่าว

พม. จับมือจ.น่าน สร้างแกนนำเด็กและเยาวชน

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share

 

ได้นำโครงการสังคมหมดทุกข์ จิตอาสาเพียงหลวงสุขใจ ของโรงเรียนเพียงหลวง๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนเพียงหลวง๗ฯ ตำบลงอบอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โดยมีนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสา เด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๗ฯ ผู้ปกครองนักเรียน และ ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยสะแตง พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ทหารพราน จากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 32 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ทุ่งช้าง สมาชิกเทศบาลตำบลงอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สถานีตำรวจภูธรงอบ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป***