เตือน! "ขายของออนไลน์" ไม่ระบุราคาเจอปรับ 1 หมื่น

08 มี.ค. 2561 เวลา 10:15 น.

ยุคไทยแลนด์4.0แบบนี้ ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยสิ่งใด ก็ซื้อง่ายขายคล่องเพียงเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ พร้อมกับโอนเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ทันที แต่สิ่งที่หลายคนมักจะเจอในการซื้อของออนไลน์นั่นคือการที่พ่อค้าแม่ค้านั้น ไม่แสดงราคาสินค้าใต้ภาพสินค้า ทำให้ลูกค้าต้องอินบ๊อกซ์ไปสอบถามราคา

ล่าสุด (8 มีนาคม 2561) เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ภาพประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ระบุว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะต้องแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่ง ให้ชัดเจน ครบถ้วน และเปิดเผย หากไม่ทำตามมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ยุคไทยแลนด์4.0แบบนี้ ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยสิ่งใด ก็ซื้อง่ายขายคล่องเพียงเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ พร้อมกับโอนเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ทันที แต่สิ่งที่หลายคนมักจะเจอในการซื้อของออนไลน์นั่นคือการที่พ่อค้าแม่ค้านั้น  ไม่แสดงราคาสินค้าใต้ภาพสินค้า  ทำให้ลูกค้าต้องอินบ๊อกซ์ไปสอบถามราคา

นอกจากนี้ การแสดงโฆษณาบนโลกออนไลน์และมีร้านค้า จะต้องบอกว่าเป็นภาพตัวอย่าง พร้อมแสดงราคาโดยประมาณไว้ก่อน และให้ชี้แจงว่าราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาด น้ำหนัก และวัตถุดิบ

ยุคไทยแลนด์4.0แบบนี้ ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยสิ่งใด ก็ซื้อง่ายขายคล่องเพียงเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ พร้อมกับโอนเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ทันที แต่สิ่งที่หลายคนมักจะเจอในการซื้อของออนไลน์นั่นคือการที่พ่อค้าแม่ค้านั้น  ไม่แสดงราคาสินค้าใต้ภาพสินค้า  ทำให้ลูกค้าต้องอินบ๊อกซ์ไปสอบถามราคา

ทั้งนี้การให้อินบ็อกซ์สอบถามราคานั้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้กับสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1569 พร้อมรับสินบนนำจับในอัตรา 25% ของค่าปรับหรือมูลค่าสุทธิของสินค้าที่ศาลมีคำสั่งยึด ส่วนการโฆษณาสินค้าโดยไม่มีหน้าร้านออนไลน์ ไม่เข้าข่ายกรณีนี้