ข่าว

เปิดโปงทุจริตนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

หลังจากที่ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบนิคมสร้างตนเองใน จ.อุดรธานี จนพบกับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้เงินสงเคราะห์แบบผิดวัตถุประสงค์ โดยมีผู้นำชุมชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรวมรายชื่อชาวบ้านเพื่อของบประมาณ ไปจนถึงการนำเงินสงเคราะห์รายบุคคลมาใช้ในรูปแบบกองทุน

หลังจากที่ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบนิคมสร้างตนเองใน จ.อุดรธานี จนพบกับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้เงินสงเคราะห์แบบผิดวัตถุประสงค์ โดยมีผู้นำชุมชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรวมรายชื่อชาวบ้านเพื่อของบประมาณ ไปจนถึงการนำเงินสงเคราะห์รายบุคคลมาใช้ในรูปแบบกองทุน ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน