รอคลายล็อก ! กกต.รับพรรคการเมือง อาจส่งผู้สมัครไม่ทันเลือกตั้ง กพ.

13 ก.ย. 2561 เวลา 8:33 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.กล่าวว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 แต่ที่ผ่านมา กกต.ได้เตรียมความพร้อมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และระเบียบต่างๆ ให้ทันการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่การเลือกตั้งมีหลายปัจจัยทั้งความพร้อมของพรรคการเมืองด้วย อย่างไรก็ตามต้องรอคำสั่งคลายล็อกของ คสช.ว่าจะให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใดรวมถึงข้อกังวลของพรรคการเมืองเกี่ยวกับการหาสมาชิกพรรคที่ใกล้เคียงกับการหาเสียง อาจทำให้หมิ่นเหม่ขัดคำสั่ง หัวหน้า คสช. ในช่วง 90 วันที่รอกฎหมายลูก ส.ส. มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าน่าจะในเร็วๆนี้ ขณะเดียวกัน กกต.ก็จะเริ่มจะแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 55-60 วัน เพราะมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนักการเมืองด้วย จากนั้นช่วง 30 วันสุดท้ายก็จะให้พรรคการเมืองดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ส.

ส่วนการคัดเลือกสมาชิกวุฒสภา กกต.จะยกร่างระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นก็จะดำเนินการคัดเลือก โดยเปิดลงทะเบียนองค์กรนิติบุคคล ที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จะส่งตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น ส.ว. ที่จังหวัด แต่การสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องสมัครที่ อำเภอ เพราะกระบวนการคัดเลือกจะเริ่มต้นที่ระดับอำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ

ส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้ง ขณะนี้เรื่องร้องเรียนคุณสมบัติจาก 10 จังหวัดส่งมายังสำนักงานแล้ว คาดสัปดาห์หน้าจะสามารถส่งให้ กกต.พิจารณาก่อนประกาศรายชื่อได้ จากนั้นก็จะเริ่มอบรมในเดือนพฤศจิกายน แบ่งเป็น 5 รุ่นตามภาค เพื่อให้ได้ผู้ตรวจการเลือกตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการคัดเลือก ส.ว.