Breaking News: เร่งสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทำน้ำอภิเษก ประกอบพิธีสำคัญ

22 ม.ค. 2562 เวลา 2:08 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผย เร่งสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเตรียมพร้อมพิธีใช้ในพระราชพิธีสำคัญเพื่อให้เป็นโบราณราชประเพณี

วันนี้ (22 ม.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ การเตรียมพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ หรือ ทำน้ำอภิเษก และเตรียมการด้านอื่นๆ ว่า ในส่วนของต่างจังหวัดได้เริ่มสำรวจแหล่งน้ำสำคัญทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี จำนวน 107 แหล่งน้ำ ซึ่งบางจังหวัดมีแหล่งเดียว บางจังหวัดมีหลายแห่ง และขณะนี้ ได้สั่งการให้มีการปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์ของแหล่งน้ำ เพื่อเตรียมการทำพิธีตักน้ำ รวมถึงพื้นที่วัดที่จะมีการทำพิธีเสกน้ำ