เปิดตัว "ICONIC Multimedia Water Features"

26 ม.ค. 2562 เวลา 4:31 น. 3

ไอคอนสยาม เปิด Attraction ระดับโลกแห่งใหม่ของไทย การแสดงระบำสายน้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดตามจากรายงาน

ไอคอนสยาม จับมือ องค์กรพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดพิธีเปิด "ICONIC Multimedia Water Features" ระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดียในระบบ 2D 3D และ4D jets กลายเป็นม่านน้ำสำหรับฉายภาพ และแสง ประกอบดนตรีที่เน้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

เปิดตัว "ICONIC Multimedia Water Features"

เปิดตัว "ICONIC Multimedia Water Features"

Attraction ระดับโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีความยาวกว่า 400 เมตร ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของไอคอนสยาม

ด้วยความต้องการยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็น Next Global Destination เพื่อเสริมแกร่งการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนริมสองฝั่งเจ้าพระยา

เปิดตัว "ICONIC Multimedia Water Features"

เปิดตัว "ICONIC Multimedia Water Features"

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม "ICONIC Multimedia Water Features" ได้ทุกวัน ในรอบเวลา 18.30 น., 20.00 น. และ 21.00 น. ณ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม

เปิดตัว "ICONIC Multimedia Water Features"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด