เคราะห์ซ้ำกรรมซัดแรงงานไทย! นโยบาย "ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ" จูงประเทศดิ่งเหว?

18 มี.ค. 2562 เวลา 12:04 น.

ผศ.ดร.อานนท์ มองนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นสิ่งที่ขายฝัน เสี่ยงกระทบค่าครองชีพและเงินเฟ้อ ชี้ควรเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพและฉลาดขึ้น

เลือกตั้ง 2562 นับเป็นวาระแห่งชาติสำคัญต่อคนไทยทุกคน เราต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของเรา ขณะที่พรรคการเมืองต่างๆ ก็งัดนโยบายเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชน ซึ่งการ "ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ" ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่แต่ละพรรคนำมาใช้

ค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน

การปรับค่าแรงขั้นต่ำรอบล่าสุดคือเมื่อปี 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 2561 มีการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15.97 บาท โดยค่าจ้างต่ำสุดอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 308 บาท/วัน ส่วนค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต, ชลบุรี, ระยอง คือ 330 บาท/วัน ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่าจ้างคือ 325 บาท/วัน

พรรคการเมืองที่เสนอนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ

•พรรคประชานิยม จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท

•พรรคเพื่อไทย จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท

•พรรคประชาธิปัตย์ จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท

•พรรคพลังประชารัฐ จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400-425 บาท

•พรรคสามัญชน จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 500 บาท

นักวิชาการมองเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด

ด้าน ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลกับสปริงนิวส์ ออนไลน์ ว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องสะท้อนประสิทธิภาพของแรงงานและต้องสะท้อนค่าครองชีพ

ทุกวันนี้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ฉลาดมาก คำทำนายคือเอาหุ่นยนต์มาทำงานแทนถูกกว่าจ้างคน เพราะแรงงานไร้ฝีมือในไทยมีมากเหลือเกิน มองว่ารัฐบาลควรพัฒนาฝีมือและทักษะของแรงงานมากกว่า ซึ่งยังไม่เห็นพรรคไหนชูนโยบายนี้ขึ้นมาเลย การขึ้นค่าแรงมันจำเป็นต้องปรับเป็นขั้นบันไดอย่างช้าๆ ไม่ใช่ปรับเพื่อการหาเสียง แบบนี้เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เหมือนหากินกับแรงงานที่ไร้ฝีมือ

ผศ.ดร.อานนท์ ยังอ้างอีกด้วยว่า นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและปลดหนี้ให้แรงงานไทยมันคือ "ขายฝัน" สิ่งที่ควรทำคือต้องให้พวกเขามีความรู้ความสามารถมากขึ้น เพิ่มฝีมือแรงงาน ใช้ความรู้สูงขึ้น มันไม่ใช่ยกข้างล่างโดยไม่ยกระดับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าประเทศไทยมีโอกาสจะเกิดวิกฤตอย่างเวเนซูเอลาไหม? ผศ.ดร.อานนท์ ตอบว่า คงยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ถ้าไร้วินัยทางการคลังแบบนี้ต่อไป คงมีชะตากรรมไม่ต่างกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด