เลือกตั้ง 62 : อย่าเฉยเมย! ไม่ไปเลือกตั้ง เสียสิทธิทางการเมือง 2 ปี

22 มี.ค. 2562 เวลา 5:46 น.

รู้มั้ย? การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ถ้าไม่ไปใช้สิทธิจะต้องเสียสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปี

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทย หากเราเพิกเฉยและไม่แจ้งเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ กฎหมายระบุว่าผู้ไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิการเมือง 5 ประการ ดังนี้

1. ตัดสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2. ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

3. ตัดสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน

4. ตัดสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ตัดสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริการท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ สิทธิจะถูกตัดครั้งละ 2 ปี หากการเลือกตั้งครั้งต่อไปยังไม่ไปใช้สิทธิเช่นเคย ให้เริ่มนับไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่สิทธิจะกลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไป ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ

เลือกตั้ง 62 : อย่าเฉยเมย! ไม่ไปเลือกตั้ง เสียสิทธิทางการเมือง 2 ปี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 62 : รู้ก่อนกา 5ขั้นตอน “เลือกตั้ง” ให้ผ่านฉลุย

เลือกตั้ง 62 : ใครบ้างมีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง? เช็กให้พร้อมก่อนไปคูหา

เลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี กับเรื่องที่ ‘เป็นที่สุด’

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด