ปชช.เห็นด้วยให้ปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ แต่หวั่นลักลอบปลูก

31 มี.ค. 2562 เวลา 12:50 น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เผยผลสำรวจความคิดเห็นเด็กวัยรุ่น 56% เห็นด้วยให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่กังวลว่าจะมีการลักลอบปลูกกัญชามากขึ้น

ศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลการสำรวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,183 คน

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปี ร้อยละ 57.23 มีความคิดเห็นว่าการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้จะมีส่วนช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย/คนไข้ได้ ขณะเดียวกัน 56.21 เห็นด้วยกับการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้ร้อยละ 56.97 มีความคิดเห็นว่าการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วย/คนไข้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จริง

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่า 68.05 % ยังมีความกังวลว่า การอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้จะทำให้มีผู้ลักลอบปลูกกัญชาเพื่อใช้/ขายสำหรับการเสพมากขึ้น และ 68.81% กังวลว่าการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้จะทำให้มีผู้เสพติดกัญชามากขึ้นได้ รวมถึง 65.34% กังวลว่าการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้จะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆในสังคมเพิ่มมากขึ้นได้

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง 71.26 % ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุม/ป้องกันการลักลอบปลูกกัญชาเพื่อเสพได้หลังจากที่มีการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดย 72.1 % มีความคิดเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นเกี่ยวกับการอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด