ข่าว

หัวใจเด็ด! “ลุงคำพา” โยกสามล้อ 6 วัน ถึงกทม. เตรียมเข้าแสดงความจงรักภักดี

“นายคำพา แก้วจีน” ผู้พิการหัวใจสิงห์ โยกสามล้อจากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางถึงกทม. แล้ว เตรียมเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (5พ.ค.62) นายคำพา แก้วจีน อายุ 53 ปี คนพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเดินทางโดยใช้รถสามล้อโยก มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยพานพุ่มผ้าแพร ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตลอดเส้นทาง

 

ทางด้านนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) และนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกอง คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โดยนายคำพา ได้ออกเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมระยะเวลา 5 วัน ในการเดินทาง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ย่อท้อในการแสดงความจงรักภักดี เพื่อเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลของพสกนิกรชาวไทยในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมกับคนพิการที่อยู่ในความดูแลในสังกัด

พก.

โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ พก. ได้ดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ มอบถุงยังชีพ และรถวีลแชร์เพื่อใช้ในการร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมได้ประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยนายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้ให้เข้าพักที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เพื่อที่ ในวันพรุ่งนี้ จะได้พร้อมเข้าร่วมขบวนรับเสด็จฯ