ข่าว

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.กว่า 43 % หวั่น สถานการณ์ภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤต แล้งหนักกว่าทุกปี

ผลสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” ระบุ ปชช. 43.80 % กังวล หวั่น สถานการณ์ภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤต แล้งรุนแรงกว่าทุกปี

จากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ และคาดว่าปัญหาภัยแล้ง รอบนี้จะนานถึง 6 เดือน ขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการรับมือกับภัยแล้ง เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ พร้อมแผนดูแลทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของ ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,194 คน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้