Breaking News ข่าว

ผู้มีรายได้น้อยเฮ! ใช้ไฟฟรี 200 บาท/เดือน 

กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการคลัง ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 200 บาทต่อเดือน ผ่านระบบบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน

วันที่ 1 ส.ค.60–นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให้ปรับระบบ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านพลังงาน 

โดยให้กระทรวงพลังงาน หารือกับกรมบัญชีกลาง ถึงแนวทางการนำหลักเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า 200 บาท/คน/เดือน ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไปผ่านระบบบัตรสวัสดิการ