กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรละครพื้นบ้าน ทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรี

28 ต.ค. 2563 เวลา 9:53 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

 

วานนี้ (27 ต.ค. 2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์