บรรยากาศภาพกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

16 ม.ค. 2564 เวลา 16:10 น.

ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท

ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท

ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท

ตำรวจเข้าเก็บป้ายผ้า ที่ประชาชนรวมตัวเขียนกรณียกเลิก ม.112 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมมีรายงานจับกุมการ์ดไปบางส่วน เนื่องจากผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ คาดว่าถูกนำตัวไปที่ สน.พญาไท