สรุปให้ รวมคำสั่ง 17 ฉบับ ที่ “ไบเดน” ลงนามในวันแรกตำแหน่งประธานาธิบดี

21 ม.ค. 2564 เวลา 4:00 น. 1

รวมคำสั่ง 17 ฉบับที่ไบเดนลงนามในวันแรกที่รับตำแหน่ง มีทั้งให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย-กลับเข้าร่วมข้อตกลงสภาพภูมิอากาศของปารีสอีกครั้ง-ยุติการก่อสร้างกำแพงชายแดนเม็กซิโก และอื่นๆอีกเพียบ

คำสั่ง 17 ฉบับ "ไบเดน" ลงนามในวันแรกที่รับตำแหน่ง

1.ให้ประชาชนใส่หน้ากากในพื้นที่สาธารณะ

2.ยกเลิกการถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

3.แต่งตั้ง Jeffrey D. Zients เป็นผู้ประสานงานพิเศษเกี่ยวกับโควิด รายงานตรงต่อประธานาธิบดี

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

4.ขยายการเลื่อนการชำระหนี้ทั่วประเทศ ทั้งเรื่องการขับไล่และการยึดสังหาริมทรัพย์ จนถึงวันที่ 31 มีนาคมเป็นอย่างน้อย

5.พักการชำระเงินกู้เพื่อการศึกษาและดอกเบี้ยสำหรับชาวอเมริกันที่มีเงินกู้เพื่อการศึกษาของรัฐบาลกลาง ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนเป็นอย่างน้อย

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

6.กลับเข้าร่วมข้อตกลงสภาพภูมิอากาศของปารีสอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน

7.ยกเลิกโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL และสั่งให้หน่วยงานตรวจสอบและทบทวนคำสั่งของทรัมป์มากกว่า 100 เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


 

 

เกี่ยวกับความเท่าเทียม

8.ยกเลิกคณะกรรมาธิการปี 1776 ของรัฐบาลทรัมป์สั่งให้หน่วยงานต่างๆทบทวนการกระทำของตนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

9.ป้องกันการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานเนื่องจากรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

เกี่ยวกับสถานะพลเมือง

10.กำหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง รวมอยู่ในการสำรวจสำมะโนประชากร และการเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภา

เกี่ยวกับการเข้าเมือง

11.เพิ่มอำนาจให้ DACA หลังจากทรัมป์พยายามยกเลิกการคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีเอกสารนำเข้ามาในประเทศในฐานะเด็ก

12.ทบทวนข้อจำกัด ของรัฐบาลทรัมป์ในการเข้าสหรัฐฯ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจาก 7 ประเทศที่มีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่

13.ยกเลิกการเร่งตรวจจับคนลักลอบเข้าเมืองของทรัมป์

14.ยุติการก่อสร้างกำแพงชายแดนเม็กซิโก โดยยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติที่ใช้ในการจัดหาเงินทุน

15.ขยายเวลาการเลื่อนการเนรเทศและการอนุญาตทำงานสำหรับชาวไลบีเรียโดยมีที่หลบภัยในสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

เกี่ยวกับจริยธรรม

16.กำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งบริหาร ต้องลงนามในคำมั่นด้านจริยธรรม ซึ่งห้ามไม่ให้พวกเขากระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และกำหนดให้พวกเขารักษาความเป็นอิสระของกระทรวงยุติธรรม

เกี่ยวกับกฎหมาย

17.สั่งให้ผู้อำนวยการ OMB พัฒนาคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการทบทวนกฎระเบียบให้ทันสมัย และยกเลิกกระบวนการอนุมัติกฎระเบียบของทรัมป์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด