พร้อมหรือยัง? พามาซ้อมลงทะเบียน"เราชนะ" 6 ขั้นตอนก่อนถึงวันจริง !

26 ม.ค. 2564 เวลา 12:38 น. 1

หลายคนคงพร้อมมาก ๆ ที่จะลงทะเบียน"เราชนะ"กันในเร็ว ๆนี้ แต่วันนี้กระทรวงการคลังได้ออกมาสาธิตวิธีการลงทะเบียน โครงการเราชนะ เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนระยะเวลาโครงการ 29 พ.ค.-31 พ.ค. 2564 ลองเข้าไปศึกษากันดูนะก่อนวันจริงจะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ

โดยคนที่จะลงทะเบียนสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เข้าหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 29 ม.ค. ตั้งแต่ 06.00 น.- 12 ก.พ.2564

2.กรอกชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์

3.จากนั้นรอกรอกรหัส OTP เมื่อกรอกเสร็จระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบ

4.จากนั้นจะมีข้อความยืนยันว่า เราได้รับสิทธิ "เราชนะ" ซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิเลยทันที และหรือ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ให้รอตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.

พร้อมหรือยัง? พามาซ้อมลงทะเบียน"เราชนะ" 6 ขั้นตอนก่อนถึงวันจริง !

5.เมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิแล้ว จากนั้นไปโหลด แอปพลิเคชันเป๋าตัง ในสมาร์ทโฟน  พร้อมยอมรับเงื่อนไข ยืนยันที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ก็จะเจอหน้า"เราชนะ" 6.และเมื่อเงินโอนเข้ามาแล้ว  ก็สามารถนำเงินใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้เลย (สัปดาห์ละ 1,000 บาท) โดยใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการ  วิธีคือ กด QR CODE เพื่อใช้สแกนระบบจะหักเงินตามยอดใช้จ่ายจริง

จากนั้นก็กรอกชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกรอกรอกรหัส OTP เมื่อกรอกเสร็จระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบ จากนั้นจะมีข้อความยืนยันว่า เราได้รับสิทธิ "เราชนะ" ซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิเลยทันที และหรือ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ให้รอตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.

พร้อมหรือยัง? พามาซ้อมลงทะเบียน"เราชนะ" 6 ขั้นตอนก่อนถึงวันจริง !

จากนั้นไปโหลด แอปพลิเคชันเป๋าตัง ในสมาร์ทโฟน รอเลย พร้อมยอมรับเงื่อนไข ยืนยันที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ก็จะเจอหย้า "เราชนะ" และเมื่อเงินโอนเข้ามาแล้ว  ก็สามารถนำเงินใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้เลย (สัปดาห์ละ 1,000 บาท) โดยใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการ  วิธีคือ กด QR CODE เพื่อใช้สแกนระบบจะหักเงินตามยอดใช้จ่ายจริง
พร้อมหรือยัง? พามาซ้อมลงทะเบียน"เราชนะ" 6 ขั้นตอนก่อนถึงวันจริง !

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด