ขอประชาชนงดเดินทางช่วง ตรุษจีน สกัด โควิด-19 ระบาดซ้ำ

27 ม.ค. 2564 เวลา 5:31 น.

จีนออกชุดแนวปฏิบัติเพื่อรับรองชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มที่ถูกร้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้

หนังสือเวียนล่าสุดจากสำนักงานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะต้องอยู่ในท้องถิ่นเดิมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

การเดินทางจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ก่อน ส่วนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้เว้นแต่จำเป็น

ทุกท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นและพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีบริการโลจิสติกส์และการขนส่งที่ราบรื่นสำหรับการจับจ่ายซื้อของ พักผ่อนหย่อนใจ และเข้าถึงความบันเทิงของประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงวันหยุด

นอกจากนั้นผู้ที่ทำงานในช่วงวันหยุดควรได้รับค่าจ้างล่วงเวลาที่เหมาะสมและการพักผ่อนที่เพียงพอตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด