Spring News

ศบค.เผยร่างฯ ผ่อนคลาย ประเด็นกลับไปเรียนที่โรงเรียน

27 ม.ค. 2564 เวลา 5:29 น.

ศบค.ชุดเล็ก เสนอคลายล็อก มีประเด็นให้กลับไปเรียนที่โรงเรียน โดยจะลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 1 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (27 ม.ค.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันตอนหนึ่ง เกี่ยวกับการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็กว่า  การประชุมเบื้องต้น ซึ่งยังไม่เสร็จ มีการเสนอ(ร่าง)ข้อเสนอพื้นที่ผ่อนคลายการใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (เน้นพื้นที่ควบคุม)

ศบค.เผยร่างฯ ผ่อนคลาย ประเด็นกลับไปเรียนที่โรงเรียน

โดยเมื่อตรวจสอบจาก(ร่าง)ข้อเสนอพื้นที่ผ่อนคลายการใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ(เน้นพื้นที่ควบคุม) พบว่า แบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเหมือนเดิม โดยมีการลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 5 จังหวัด ลดเหลือ 1 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด จาก 5 จังหวัด เหลือ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

ที่เหลือจากนั้นแบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด  พื้นที่ควบคุม ภาคเหนือ-กลาง 12 จังหวัด ภาคตะวันออก 8 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง ภาคเหนือ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ภาคกลาง-ใต้ 8 จังหวัด , พื้นที่เฝ้าระวัง ภาคเหนือ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด และภาคใต้ 7 จังหวัด

ศบค.เผยร่างฯ ผ่อนคลาย ประเด็นกลับไปเรียนที่โรงเรียน

ทั้งนี้ เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่มีจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร ยังปิดการเรียนการสอน 

- 4 เขตสีแดง ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี เปิดได้ทั้งหมด แต่ให้คำนึกมาตรการ สธ. เช่น สลับเวลาเรียน เว้นระยะห่าง ออนไลน์เข้ามาเสริม

- สีอื่นๆ เปิดเรียนได้ทั้งหมด

- บ่ายนี้มีข้อมูลเพิ่มเติม จากการแถลง สธ.

- เน้นว่าเป็นแค่ร่างฯ จะเสนอ ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ศุกร์นี้ตัดสิน

ส่วนพื้นที่สีแดง-ส้ม

-ปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

- ร้านอาหารเปิดได้ 23.00 น.

- ดื่มสุราได้ถึง 23.00 น.

- แสดงดนตรีได้ งดเต้นรำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด