svasdssvasds

สวนกุหลาบ-ราชบพิธ ประกาศปิดเรียนต่อถึง 5 ก.พ.นี้

สวนกุหลาบ-ราชบพิธ ประกาศปิดเรียนต่อถึง 5 ก.พ.นี้

สวนกุหลาบวิทยาลัย-ราชบพิธ ประกาศปิดเรียนต่อถึง 5 ก.พ.นี้ โดยระหว่างนี้ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ แจงเหตุนักเรียนบางคนพักอยู่พื้นที่เสี่ยง

จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) หรือศบค.ประกาศมาตรการผ่อนคลายในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้โรงเรียนและสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนปกติ ยกเว้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยในวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) หลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เริ่มเปิดเรียนตามปกติ แต่ยังมีบางโรงเรียนประกาศปิดเรียนต่อ อาทิ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกาศปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.พ.64  และจะเปิดเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยระหว่างนี้ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักเรียนกลับมาเรียน ภายในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ ศบค.วางแนวทางไว้

โดยระหว่างนี้ ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดูแลสุขภาพของตัวเองและบุตรหลาน งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ  เฝ้าสังเกตอาการตัวเองและลูกหลาน หากมีอาการเสี่ยงขอให้รีบพบแพทย์  และกรณีที่พักอาศัยหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ ขอให้กักตัวเองก่อน 14 วัน 

สวนกุหลาบ-ราชบพิธ ประกาศปิดเรียนต่อถึง 5 ก.พ.นี้

ด้าน โรงเรียนวัดราชบพิธ ประกาศปิดเรียนไปถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  โดยนางปณิดา วรรณบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ออกประกาศเมื่อวันที่ 28 ม.ค.64  ระบุว่า เนื่องจากยังพบว่ามีผู้ติดเซื้อในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงอยู่จำนวนมาก ซึ่งโรงเรียนวัดราชบพิธ   มีนักเรียนบางส่วนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยง  โดยระหว่างนี้ ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปก่อน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน งดไปในพื้นที่เสี่ยงหรือทำกิจกรรมรวมกลุ่ม หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้พบแพทย์และแจ้งทางโรงเรียนโดยด่วน 

สวนกุหลาบ-ราชบพิธ ประกาศปิดเรียนต่อถึง 5 ก.พ.นี้

related