นายกฯ แนะหนังสือน่าอ่าน ความรู้เรื่องเมืองไทย ให้คนไทยรู้จักประเทศ

07 ก.พ. 2564 เวลา 8:48 น.

โฆษกรัฐบาลเผย นายกรัฐมนตรี แนะนำหนังสือน่าอ่าน “ความรู้เรื่องเมืองไทย” หวังผู้อ่านรู้จักประเทศ เข้าใจสังคม และตระหนักความเป็นไทยได้ดี ชูจุดแข็ง สถาบัน ความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 7 ก.พ. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงหนึ่งของการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและคณะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แนะนำหนังสือน่าอ่านให้แก่คณะที่เข้าพบ มีชื่อว่า “ความรู้เรื่องเมืองไทย” เขียนโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ทั้งนี้ เนื้อหาของหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นการบรรยายให้มีความรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และมีความตระหนักในความเป็นไทย ซึ่งผู้เขียนไม่ได้บรรยายถึงอะไรที่เรียกกันว่า “ฮาร์ดแวร์” ประเภททุ่งนาป่าเขา หรือหาดทรายขาวสะอาดที่มองเห็นสุดสายตา หรือวัดวาอาราม และสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรพิสดาร หรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สัมผัสได้

นายกฯ แนะหนังสือน่าอ่าน ความรู้เรื่องเมืองไทย ให้คนไทยรู้จักประเทศ

แต่สิ่งที่ผู้เขียนบรรยายเป็นประเภท “ซอฟต์แวร์” คือความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อความศรัทธา จิตสำนึก ตลอดจนสไตล์อันเป็นลักษณะพื้นฐานของไทยเรา ซึ่งหมายถึงวิธีแบบไทยในการคิด การพูด และการทำ แนะนำโครงสร้าง ระบบและกลไกการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยหยิบยกเอาประเด็นที่สำคัญ และสามารถเข้าใจได้ทันทีมาพิจารณาเชิงวิเคราะห์ เช่น เรื่องระบอบการปกครองที่มีประชาธิปไตยเป็นจุดขัดแย้ง เรื่องเศรษฐกิจทุนนิยมที่เข้ามาครอบงำเศรษฐกิจและสังคมไทย เรื่องทัศนะทางสังคมของคนไทยที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและการชี้นำของสื่อโฆษณา ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกที่ขาดหายไป เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลาประมาณ 150 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นลักษณะของวิวัฒนาการสังคมที่คนไทยพึงจะต้องมีความรู้และความเข้าใจว่า กว่าที่จะมาถึงวันนี้สังคมไทยของเราได้ผ่านอะไรมาบ้าง การที่คนไทยมีความรู้สึกนึกคิดที่ผูกพันกับวิวัฒนาการสังคมไทย จะทำให้มีความเข้าใจทั้งปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบรรดาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทยเรา เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ ความสามัคคีปรองดองระหว่างศาสนาที่ต่างกัน ความเป็นมิตรกับชาวต่างประเทศ ความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความทันสมัย ฯลฯ แม้กระทั่งการให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จในเชิงปฏิบัติ และการมีอารมณ์ขันที่คลายความเครียด ทั้งนี้ นายอนุชาเผยเพิ่มเติมด้วยว่า “นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า หนังสือความรู้เรื่องเมืองไทย ทำให้รู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และตระหนักในความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รู้จักไทยในมุมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด