เปิดลงทะเบียนวันแรกโครงการ "เราชนะ" สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

15 ก.พ. 2564 เวลา 4:43 น.

วันนี้เป็นวันแรกที่ทางภาครัฐได้เปิดจุดบริการพิเศษทั่วประเทศ เพื่อลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขสวัสดิ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ประชาชนหลั่งไหลมาใช้บริการกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้าของวันนี้

 ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษทั่วประเทศ เพื่อลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน การแจกจ่ายบัตรคิวในวันนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้ากับช่วงบ่าย จำกัดเพียงแค่ 60 คิว ต่อช่วงภาคเวลา เท่านั้น และ การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" จะมีตั้งแต่ วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 เท่านั้น

"เราชนะ" เปิดให้กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียน 15-25 ก.พ.64 ใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน งวดแรกรับวงเงิน 4,000 บาท ส่วนลายละเอียด สำหรับผู้ที่จะยื่นลงทะเบียนที่ธนาคารได้มีดังนี้

- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น- ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้

- ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน

 ในเบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าว ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

 ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรก 4,000 บาท

 

สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด