Spring News

เปิดไทม์ไลน์รับเงิน 3 ช่วง หลังเช็กสิทธิ ม.33 เรารักกัน

15 มี.ค. 2564 เวลา 0:38 น. 1

เช็กเลย! ตรวจสอบสถานะ "ม.33เรารักกัน" หากได้รับสิทธิให้กด "ยืนยันตัวตน" ในแอปฯ เป๋าตัง จากนั้นให้เช็กว่าเงินจะโอนเข้าวันไหนได้เลย

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนโครงการ "ม33 เรารักกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาทไปแล้วนั้น วันนี้15 มี.ค. 64 จะเป็นวันแรกที่เปิดให้กดตรวจสอบสิทธิ์ว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ หากไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ และหากตรวจสอบแล้วพบว่า "ได้รับสิทธิ" ก็ให้กด "ยืนยันตัวตน" ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งรัฐขยายเวลาให้กดยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พ.ค.64

ทั้งนี้ ครม. ได้เคาะปรับปรุงรายละเอียดใหม่ในโครงการ "เรารักกัน" จากเดิมกำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ "ม.33เรารักกัน" กด "ยืนยันตัวตน" ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 หากไม่ทำในกรอบระยะเวลานี้ก็จะถูกตัดสิทธิ แต่ตรงนี้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ คือ ให้ผู้ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "ได้รับสิทธิ" สามารถกด "ยืนยันตัวตน" ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค.64 เพิ่มระยะเวลาโดยไม่ถูกตัดสิทธิ 

1. กดยืนยันตัวตน 15-21 มี.ค.64 ได้เงินงวดแรก 22 มี.ค.64

- รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค. 2564

- รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

- รับเงินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มี.ค., 5 เม.ย., 12 เม.ย. 2564

เปิดไทม์ไลน์รับเงิน 3 ช่วง หลังเช็กสิทธิ ม.33 เรารักกัน

2. กดยืนยันตัวตน 22 มี.ค. - 11 เม.ย.64 ได้เงินงวดแรกในวันที่กดยืนยัน (กดยืนยันวันไหนก็ได้เงินวันนั้น)

- รับวงเงินครั้งแรก เป็นจำนวนเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน

- รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

 3. กดยืนยันตัวตน 12 เม.ย. - 31 พ.ค.64 ได้เงินทันทีเต็มจำนวน 4,000 บาท

- ได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว (ได้ครบวงเงินครบในครั้งแรกเลย)

เปิดไทม์ไลน์รับเงิน 3 ช่วง หลังเช็กสิทธิ ม.33 เรารักกัน

4. ไทม์ไลน์กลุ่มยื่น "ทบทวนสิทธิ" จะได้เงินเมื่อไหร่?

ส่วนผู้ที่เช็คสิทธิในวันที่ 15 มี.ค.นี้ แล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ก็สามารถยื่น "ทบทวนสิทธิ" ได้ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ เป็นวันแรกเช่นกัน และทางโครงการฯ ยังได้ขยายกรอบเวลาการเช็คสิทธิของกลุ่มผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิออกไปด้วยเช่นกัน นั่นคือ แต่เดิมให้เช็คสิทธิได้ระหว่าง 5-11 เม.ย.64 เท่านั้น แต่มีการปรับปรุงใหม่ ขยายเวลาไปจนถึง 31 พ.ค.64 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด