Spring News

Breaking News : โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ ตรีนุช-ชัยวุฒิ-สินิตย์-วีระศักดิ์

23 มี.ค. 2564 เวลา 13:23 น.

ฺBreaking News : โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ สินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม

วันที่ 23 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศความให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

Breaking News : โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ ตรีนุช-ชัยวุฒิ-สินิตย์-วีระศักดิ์

Breaking News : โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ ตรีนุช-ชัยวุฒิ-สินิตย์-วีระศักดิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด