Spring News

สธ.สั่ง รพ.เอกชนระงับการโฆษณาจองวัคซีนโควิด19 ทุกช่องทาง ย้ำผิดกฎหมาย

29 มี.ค. 2564 เวลา 2:05 น.

กระทรวงสาธารณสุขสั่ง รพ.เอกชนระงับการโฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 ทุกช่องทาง ย้ำผิดมาตรา 38 พ.ร.บ.สถานพยาบาล เผยยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกแห่งเปิดจองวัคซีนทุกกรณี

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีพบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด19 โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 500 บาทต่อคน ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ถือเป็นการโฆษณาการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลสถานพยาบาลเอกชน จึงได้ส่งหนังสือไปยังสถานพยาบาลดังกล่าวเพื่อให้ระงับการเผยแพร่การโฆษณา ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับทราบเรื่องแล้ว

ด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่ามีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด19 ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีการคัดลอก นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อยังเว็บไซต์และเฟซบุ๊กอื่นๆ จริง จึงได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวเข้าพบ และสั่งระงับการโฆษณาทันที ซึ่งสถานพยาบาลดังกล่าวยินดีให้ความร่วมมือ ยินยอมระงับการโฆษณาในทุกช่องทางแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึงเอกชน เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนในทุกกรณี เนื่องจากยังอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน หากพบเห็นการโฆษณาขอให้นำหลักฐานแจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ทันที เพื่อป้องกันประชาชนหลงเชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด