Spring News

ไขข้องใจ ทำไมโควิดสายพันธุ์เดลต้าติดเชื้อได้ง่ายกว่า ?

15 ก.ค. 2564 เวลา 10:40 น.

นักวิทยาศาสตร์ ศึกษาว่าเหตุใดโควิดสายพันธุ์เดลต้าถึงมีอัตรการติดเชื้อที่สูงกว่าโควิดสายพันธุ์อื่นๆ พบโควิดเดลต้าจำลองตัวเองได้เร็วกว่า ทำให้มีเชื้อสูงกว่าโควิดสายพันธุ์หลักถึง 1,260 เท่า และแ

โควิดสายพันธุ์เดลต้าอาจแพร่กระจายเร็วกว่าโควิดสายพันธุ์อื่นๆ หนึ่งอาจจะเป็นเพราะมันจำลองตัวเองภายในร่างกายเราได้เร็วกว่าโควิดสายพันธุ์อื่นๆ

นักวิทยาศาสตร์ ได้เผยแพร่งานวิจัยลงบนโลกออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตรวจพบว่า ปริมาณไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งสูงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าประมาณ 1,260 เท่า จากการทดสอบในเชิงบวกเบื้องต้น พวกเขาเปรียบเทียบกรณีโควิดเดลต้า 62 ราย กับ ผู้ป่วย 63 รายจากการแพร่ระบาดเมื่อช่วงต้นปี 2563

นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการกักกันผู้ป่วยเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19 ใน PCR ก็สั้นลงเช่นกัน จากเดิมประมาณ 6 วันที่มีการติดเชื้อก่อนหน้านี้เหลือเพียง 4 วัน ถ้าเป็นเดลต้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าโควิดเดลต้าสามารถแพร่เชื้อได้มากขึ้นในช่วงแรกของการติดเชื้อ" นักวิจัยจีน รายงาน

บริบทบางส่วน: การระบาดของโควิดเดลต้าในประเทศจีนได้กระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งลดระยะเวลาการทดสอบเชิงลบเพื่อเดินทางจาก 72 ชั่วโมงเป็น 48 ชั่วโมง

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก คาดว่าโควิดเดลต้าจะแพร่กระจายได้เร็วกว่าโควิดสายพันธุ์อัลฟ่าประมาณ 55% ที่ถูกระบุครั้งแรกในสหราชอาณาจักร และเร็วกว่าประมาณสองเท่าของสายพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต้อง "ให้ความสนใจ" หรือ "น่าเป็นกังวล"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด