พาส่อง ! มาตรการยกเว้นภาษีนำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ มีอะไรบ้าง ?

22 ก.ค. 2564 เวลา 12:13 น. 89

ช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ มีความจำเป็นอย่างมาก บางส่วนผลิตในประเทศได้ บางส่วนนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่เรื่องของภาษีนำเข้ายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ก็ยังมีหลายคนสงสัย วันนี้จะพาไปหาคำตอบกัน !

ต้องยอมรับว่าช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยชีวิตมนุษย์  และจะต้องมีความพร้อมที่สุดเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก และจะต้องมีสำรองไว้เพื่ออนาคตที่ไม่รู้ว่าโควิด-19จะจบลงยังไง ดังนั้น ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ จึงจำเป็นที่ต้องพร้อม และเพียงพอมาก ๆ

โดย ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ มีทั้งผลิตเองในประเทศ และนำเข้ามาจากต่างประเทศมา หรือหากในประเทศผลิตไม่ทันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเข้ามาโดยเฉพาะช่วงนี้ที่โควิด-19 กำลังวิกฤตมาก แต่การนำเข้าสินค้าเหล่านี้หากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศก็เสียภาษีนำเข้า ซึ่งประเด็นนี้ก็มีการถกเถียงกันในสังคมว่าตกลงต้องเสียเท่าไหร่ ยังไง  หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

สถานการณ์โควิดยังหน้าเป็นห่วง ทำให้ต้องนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ ควิดยังน่าเป็นห่วง ทำให้ต้องนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) แจงกรณีราคานำเข้าและภาษีวัคซีนโมเดอร์นา

• สรรพากร ยืนยัน วัคซีนทางเลือกเอกชน ประชาชนไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

• รีดภาษีความหวาน 3,500 ล้านบาท/ปี หวังดูแลสุขภาพคนไทย กินหวานลดลง

วันนี้ #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมข้อมูล และหาคำตอบมาให้ โดยเริ่มจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่วันที่ 18 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ โควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล ไปถึง 31 มี.ค. 2565

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก ‘น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล’ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์โควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล สำหรับการนำเข้าและบริจาคตั้งแต่วันที่  1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565  หลังจากที่มาตรการเดิมสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564

สำหรับละเอียดตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศลครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีดังนี้

พาส่อง ! มาตรการยกเว้นภาษีนำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ มีอะไรบ้าง ?

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย ป้องกันโควิด-19 เพื่อบริจาคให้แก่สถานพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย

-สถานพยาบาลของทางราชการ

-สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ

-สถานพยาบาลขององค์การมหาชน

-สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ

 

-สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

-สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

-หน่วยงานของรัฐ องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล

-สถานพยาบาล ที่กระทรวงการคลังประกาศ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดดังนี้

-บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

-สำหรับการบริจาคให้สถานพยาบาล ไม่นำต้นทุนสินค้ามาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขณะที่ ‘นายศรัณยู ชเนศร์’ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กล่าวว่า เรื่องของภาษีนำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ช่วงนี้ยังอยู่ในภาวะปกติ นอกจากที่ได้รับการยกเว้นก็จะมีการเสียเพียงภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติเท่านั้น ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนำเข้าภาษีนำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ที่เป็นปัญหากับการนำเข้า ส่งออก มาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ ส่วนปัญหาอื่น ๆ ก็อาจมีบ้างในเรื่องของโลจิสติกส์ที่ล่าช้า

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด