Spring News

วัดลาดพร้าว งดรับฌาปนกิจศพ ถึงวันที่ 15 ส.ค หลังเจ้าหน้าที่ในวัดติดโควิด

27 ก.ค. 2564 เวลา 2:55 น. 18

วัดลาดพร้าว ออกคำสั่งงดรับฌาปนกิจศพ จนถึง 15 ส.ค. 64  และงดจัดกิจกรรมต่างๆ หลังเจ้าหน้าที่วัดติดโควิด-19 เสียชีวิต และมีผู้ติดเชื้อหลายราย จึงทำให้พระและเจ้าหน้าที่ต้องกักตัว 

คำสั่งเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว เรื่อง ปิดรับงานฌาปนกิจ และแนวทางปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักใน

พื้นที่เขตลาดพร้าว และพื้นที่ใกล้เคียงวัดลาดพร้าว ทางวัดลาดพร้าวจึงมีความเห็นเหมาะสม ให้งดงานฌาปนกิจทั้งหมด เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทั้งนี้ให้มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. งานฌาปนกิจที่มีการรับไว้ก่อนประกาศคำสั่งนี้ให้ดำเนินการตามปกติ แต่ให้เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม

2. งดรับงานฌาปนกิจ ตั้งแต่ประกาศคำสั่งนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564

3. งดรับการฌาปนกิจศพติดเชื้อโควิด ตั้งแต่ประกาศคำสั่งนั้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564

4. งดจัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ และกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ

5. การอธิษฐานเข้าพรรษาให้แยกอธิษฐานตามเสนาสนะของภิกษุแต่ละรูป

6. ขอความร่วมมือให้พระภิกษุทุกรูปพำนักแต่ในพื้นที่เสนาสนะของตน ไม่ทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่มีความจำเป็น

7. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปงดการเดินทางออกนอกพื้นที่วัดโดยไม่จำเป็น

8. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้ความระมัดระวัง เมื่อออกจากกุฏิ

9. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือ เริ่มมีอาการน่าสงสัยว่าจะติดเชื้อติดต่อทางวัดเพื่อตรวจคัดกรองในเบื้องตัน

10.ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปใช้ความระมัดระวังในการต้อนรับสนองศรัทธาสาธุชนที่เข้ามาทำบุญในพื้นที่วัด

11.ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปไม่นำพาโยมหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตสังฆาวาสโดยไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางวัดลาดพร้าวไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความทุกข์ของประชาชน และพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนในยามยากลำบากเช่นนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวัดลาดพร้าวในส่วนของงานฌาปนกิจเริ่มทวีความรุนแรง มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดหลายคนและมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ทางวัดลาดพร้าวจึงเห็นเหมาะสมให้ปิดรับงานฌาปนกิจรวมทั้งให้มีการกักตัว สังเกตอาการ และเตรียมการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้นในกลุ่มพระและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานฌาปนกิจ รวมทั้งมีการวางแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานการณ์แพร่ระบาด

โดยในเบื้องต้น ให้ปิดพื้นที่และสังเกตอาการผู้เกี่ยวข้องกับงานฌาปนกิจ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นและทวีความรุนแรง ซึ่งถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบวัดให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทางวัดขอเน้นย้ำว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในดีขึ้น ในระดับปลอดภัย ทางวัดลาดพร้าวจะดำเนินการรับงานฌาปนกิจศพติดเชื้อ หรือศพของบุคคลทั่วไปดังเดิม โดยในระหว่างนี้ทางวัดยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นปกติ วัดลาดพร้าวมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนในยามยากลำบาก และหวังว่าสถานการณ์ในวัดจะดีขึ้นโดยเร็วเพื่อจะได้ดูแลประชาชนและชุมชนรอบวัดอย่างเต็มกำลังต่อไป

วัดลาดพร้าว งดรับฌาปนกิจศพ ถึงวันที่ 15 ส.ค หลังเจ้าหน้าที่ในวัดติดโควิด

วัดลาดพร้าว งดรับฌาปนกิจศพ ถึงวันที่ 15 ส.ค หลังเจ้าหน้าที่ในวัดติดโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด